Audit 100 % voorbereid

 • Alain Deloof
  “Wie life sciences zegt, denkt al gauw aan regelgeving. Alle kwaliteitssystemen en processen worden grondig doorgelicht tijdens inspecties door de regelgevende organen (zoals FAGG of FDA). Het hele traject om te voldoen aan die vereisten vraagt een doorgedreven kennis van de regelgeving an sich, maar vraagt ook expertise om alles te implementeren in procedures en processen.”
  Alain – Senior GxP Consultant

Audit Support – Advipro @ your service

 • GAP-assessment processen & kwaliteitssystemen 
 • Een doorlichting maken van je processen en kwaliteitssystemen om op basis daarvan een actieplan met aanbevelingen op te stellen. 
 • Audit voorbereiding 
  • Actieplan implementeren 
  • Processen & procedures ontwikkelen/verbeteren 
  • Doel: voldoen aan de geldende regelgeving & de huidige verwachtingen binnen het domein, zoals cGMP 
 • Ondersteuning tijdens audit 
 • De verdediging tijdens de inspectie in goede banen leiden. 
 • Uitvoeren CAPA-plan 
audit support

Een audit kan best stresserend zijn. Tenzij je vertrouwt op de experten van Advipro.