Onze aanpak in farma

De farmaceutische sector speelt een essentiële rol in het bevorderen van de wereldwijde gezondheid door continue innovatie en wetenschappelijk onderzoek.  Bij Advipro zijn we blij om een bijdrage te kunnen leveren door steeds met de juiste expertise te komen voor elke organisatie. Zo bieden onze experten een unieke kijk op de industrie en de uitdagingen in de sector. Zij zijn er om jullie te begeleiden in het optimaliseren van farmaceutische processen. Maar hoe doen we dat precies? 

Productontwikkeling

Onze experten in de functies van Quality Control, Quality Assurance en Product Support zijn opgeleid om de ontwikkeling van farmaceutische producten te optimaliseren. Zij duiken samen met jou in de bestaande productietechnologieën en geven hun geavanceerde inzichten over hoe je als belangrijke speler in farma een niveau hoger kan schakelen. En het belangrijkste: de experten van Advipro zijn volledig op de hoogte van de huidige kwaliteitsnormen en de manieren waarop deze gehandhaafd moeten worden. 

Engineering Advipro

Kwaliteitscontrole

Kwalitatieve farmaceutische producten afleveren? Dat doen we door alle utilities en installaties blijvend te monitoren en door de afgeleverde producten te onderwerpen aan strenge kwaliteitscontroles. Door een combinatie aan validatiemethodes en monitoring gaan we steeds voor optimale kwaliteit, zoals verwacht wordt in farma. 

Regelgeving & compliance

Het zijn juist de strenge normen en voorwaarden voor het ontwikkelen en produceren van farmaceutische producten die de veiligheid van patiënten en gebruikers blijven garanderen. Precies daarom vinden we up-to-date kennis en toepassing van compliance zo belangrijk. We analyseren, testen en valideren processen, ruimtes en labo’s  in de farmaceutische industrie zodat je zeker voldoet aan alle regelgevingen voor farma. 

Innovaties en toekomst

Bij Advipro zetten we validatie en kwaliteitscontrole op de eerste plaats, de huidige processen moeten immers vlot en veilig lopen. Toch hechten we ook veel waarde aan optimalisaties en innovaties naar de toekomst toe. De farmaceutische industrie is immers een sector die gigantisch snel evolueert. Onze experten vinden het daarom belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen zodat ze bedrijven kunnen bijstaan in het beantwoorden aan en het opvolgen van een 'fast-moving' sector. 

Life Sciences

Met wie we samenwerken binnen farmaceutische bedrijven

Afhankelijk van de projecten waar onze experten terechtkomen, werken we samen met verschillende contactpersonen bij grote farmaceutische organisaties. 

(Project) managers of tussenpartijen

Vaak wordt er beroep gedaan op onze consultants en experten voor heel specifieke projecten. Het is dan de projectmanager of verantwoordelijke zelf die het meeste op de hoogte is van de verwachtingen tijdens een samenwerking. Daarom vindt het rechtstreekse contact meestal plaats met de manager verantwoordelijk voor het specifieke project. 

HR-dienst of HR-verantwoordelijke

Aangezien het bij consulting gaat om het aanwerven van tijdelijke expertise voor bepaalde projecten, is het vaak HR die hier inspraak in heeft. Bij Advipro staan we daarom vaak in contact met de HR-verantwoordelijke van dienst, omdat hij of zij precies weet hoe te screenen. Zo vinden we onderling de juiste match voor elk project. 

CEO of algemeen directeur

De eindbeslissing van een aanwerving op projectbasis zien we vaak bij de CEO of op directieniveau. Meestal gaan er al een aantal gesprekken door met projectverantwoordelijken om te kijken waar de noden liggen van het project en hoe een expert van Advipro daaraan kan beantwoorden.