Back to services

Mobiele Validatie Experts (MoVE)

Een team dat processen, ruimtes en labo’s binnen de farmaceutische sector analyseert, test en valideert. Meet our MoVE team.  

Het MoVE team van Advipro test gecontroleerde omgevingen en GMP-kritische installaties. Concreet: ze testen of cleanrooms, operatiekwartieren, productiefaciliteiten en meer conform zijn aan de door de klant vooropgestelde (wettelijke) eisen, denk aan FDA, EU, ISO en PIC/s. Ze gebruiken daarvoor accurate, gekalibreerde meetapparatuur. We onderscheiden ons door het aanreiken van oplossingen en doen aanbevelingen volgens goedgekeurde processen. 

Alle Advipro diensten zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd: 

 

 

visual
MoVE Team

Cleanroomvalidatietesten

Ons MoVE team voert testen uit in klasse A, B, C en D cleanrooms volgens de huidige norm (ISO 14644 en GMP Annex 1). Afhankelijk van de cleanroomklasse kunnen verschillende testen uitgevoerd worden. 

 • Verschildrukken 
 • Debiet/luchtwisselingen 
 • Luchtsnelheid 
 • Filterintegriteit 
 • Deeltjestellingen 
 • Recovery 
 • Microbiële staalnames 
 • Licht & geluid 
 • Flowbank 
  • Testen van verschillende types flowkasten – steeds volgens de huidige normen (ISO 12469 & GMP Annex 1) 
   • Bioveiligheidsbanken (Type I, II & III) & isolatoren 
   • LAF-kasten 
   • Poederafzuigkasten  
   • Zuurkasten  
  • Uitvoering van verschillende testen, afhankelijk van het type flowkast 
   • Opmeten van het drukverschil over een HEPA-filter 
   • Integriteitscontrole van HEPA-filter met behulp van een deeltjesteller/fotometer 
   • Deeltjestelling 
   • Luchtsnelheidsmeting (inflow- en downflowmeting) 
Deeltjestelling
Toestellen

Kalibraties

Equipment is onderworpen aan verscheidene regelgevingen en normen, zoals FDA, GMP en ISO. Die vereisen op hun beurt een strikte naleving van periodieke kalibratiecycli met bijhorende kalibratiecertificaten. Het bewijs van kalibratie van je kritische instrumenten is bovendien een belangrijk criterium bij inspecties. Ons MoVE team to the rescue. Want onze experts voeren ter plaatse of inhouse kalibraties uit op kritische instrumenten, steeds met accurate, gekalibreerde referentiestandaarden. 

Mappingen

Temperatuur- en vochtigheidsmappingen in ruimtes waar onder meer cGxP-kritische producten bewaard worden die onderworpen zijn aan geconditioneerde omstandigheden. Het is een van de specialiteiten van ons MoVE team. Mappingen zijn nodig bij zowel nieuwe als bestaande ruimtes wanneer het gebruik, de inrichting of de koel- of verwarmingsinstallatie ervan gewijzigd worden. 

Onze experts voeren alle metingen uit met uiterst accurate, gekalibreerde meetapparatuur en de Advipro procedures zijn steeds in overeenstemming met de huidige normen. 

 • Temperatuur en relatieve vochtigheid 
 • VHP-metingen 
 • ULT-vriezers 
 • Rookstudies & flowpatronen 
Mappingen

Sterilisatievalidatie

Cleam Steam Quality testing manometer

MoVE Team

Nathan Decoster 2022
Nathan Decoster
Associate Business Manager
Xenia Declercq 2022
Xenia Declercq
Senior Validation Engineer
Achille Thys 2022
Achille Thys
Validation Engineer
Silke-Janssen 2021
Silke Janssen
Validation Engineer
Joris Brokken 2022
Joris Brokken
Validation Engineer
Nicolas Goossens 2022
Nicolas Goossens
Validation Engineer
Hanne De wael 2022
Hanne De wael
Validation Engineer
Bob Wynants 2023
Bob Wynants
Validation Engineer
Naomi Ooms 2023
Naomi Ooms
Validation Engineer
Wim Schats 2024
Wim Schats
Validation Engineer

Hulp nodig bij cleanroom metingen, mappingen, kalibraties & sterilisatievalidatie?

Ons MoVE team van Advipro heeft de nodige expertise in huis.