Onze experten in de biotechnologische sector zetten zich dag-in-dag-uit in met het oog op innovatie en technologische vooruitgang. We richten ons op groei en ontwikkeling aan de hand van marktanalyse. Met onze kennis over het gecontroleerd manipuleren van levende componenten dragen we bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mens en dier en van het milieu. 

Biotechnologische optimalisaties - zo pakt Advipro dat aan

Biotechnologie vraagt een specifieke aanpak. Onze experten met biotechnologische en biochemische achtergrond zijn volledig thuis in de chemische processen die voorafgaan aan biologisch leven en bieden met hun inzichten een grote meerwaarde in de studie van deze complexe processen. 

Onderzoek & ontwikkeling

Bij Advipro dragen we ontwikkeling hoog in het vaandel. Om het proces van ontwikkeling in biotechnologie tot een succes te maken, gaat er uiteraard heel wat onderzoek aan vooraf. Dankzij onze samenwerkingen met verschillende bedrijven, onderzoeksinstellingen en onafhankelijke partijen, bieden we inzichten om R&D-inspanningen te optimaliseren. 

Kwaliteitscontrole in biotech

Onze experten in de functies van Quality Control, Quality Assurance en Product Support zijn opgeleid om de ontwikkeling van biotechnologische producten te optimaliseren. Met hun geavanceerde inzichten in biotechnologische processen tilden ze de werking van heel wat organisaties naar een hoger niveau. 

Cleanroom Validation

Met wie we samenwerken binnen biotechnologische bedrijven

Afhankelijk van de projecten waar onze experten terechtkomen, werken we samen met verschillende contactpersonen bij biotechnologische bedrijven of bij bedrijven met biotech afdelingen. 

(Project) managers of tussenpartijen

Vaak wordt er beroep gedaan op onze consultants en experten voor heel specifieke biotechnologische installaties of projecten. Het is dan de projectmanager of verantwoordelijke zelf die het meeste op de hoogte is van de verwachtingen tijdens een samenwerking. Daarom vindt het rechtstreekse contact meestal plaats met de manager verantwoordelijk voor de specifieke biotechnologische processen. 

HR-dienst of HR-verantwoordelijke

Aangezien het bij consulting gaat om het aanwerven van tijdelijke expertise voor bepaalde projecten, is het vaak HR die hier inspraak in heeft. Bij Advipro staan we daarom vaak in contact met de HR-verantwoordelijke van dienst, omdat hij of zij precies weet hoe te screenen. Zo vinden we onderling de juiste match voor elk project in biotechnologie. 

CEO of algemeen directeur

De eindbeslissing van een aanwerving op projectbasis zien we vaak bij de CEO of op directieniveau. Meestal gaan er al een aantal gesprekken door met projectverantwoordelijken om te kijken waar de noden liggen van het project en hoe een expert van Advipro daaraan kan beantwoorden.