Life Science
visual
News

De nieuwe regelgeving voor ziekenhuizen en hun apotheek

In de farmaceutische industrie wordt er al decennia volgens zeer strenge richtlijnen gewerkt. Deze richtlijnen hebben als voornaamste doelstelling de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Maar naast de farmaceutische industrie zijn er nog andere omgevingen waar producten voor patiënten worden geprepareerd. Zo denken we bijvoorbeeld aan de officina’s, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Ook in deze omgevingen worden de regelgevingen strenger en wordt er steeds meer en meer gecontroleerd gewerkt. Deze regelgeving leunt dan ook steeds meer en meer aan bij de regelgeving voor de farmaceutische industrie, waar Advipro al bijna 20 jaar zijn expertise in opbouwt.  

Zo werd 30 september 2020 een belangrijke dag voor de verzorgingsinstellingen (o.a. ziekenhuizen). Die dag werd er namelijk een Koninklijk Besluit (KB) getekend “houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen” (gepubliceerd op 24 december 2020). Het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) legt hier in een lijvige tekst verschillende bepalingen vast voor ziekenhuisapothekers en de manier van werken in hun apotheek. Het doel is voornamelijk de veiligheid en de kwaliteit van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te waarborgen via een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Initieel werd gesteld dat de meest ingrijpende richtlijnen in werking zouden treden uiterlijk 01 januari 2023, dit werd echter eind 2021 bijgesteld naar 01 januari 2026.