Ontwerp zonder titel
visual
Project

Een duik in het Oligoproject

Een team van Advipro collega’s werkt aan het Oligoproject van Janssen Pharmaceutica. Het A-Team vertelt graag hoe ze hieraan begonnen zijn en wat hun verantwoordelijkheden waren tijdens het project. Maar Oligo, wat is dat nu precies?

Wat is Oligo?

De expressie van het genetisch materiaal loopt van DNA via RNA naar proteïnen. In de afgelopen eeuw waren inspanningen voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voornamelijk gericht op proteïnen-targetting aan de hand van verschillende soorten samenstellingen, waaronder kleine moleculen en monoklonale antilichamen. Hierbij beïnvloedt het geneesmiddel de werking van één of meerdere specifieke eiwitten. Echter niet alle types eiwitten kunnen behandeld worden met behulp van deze strategie.

Een alternatief voor deze klassieke werkwijze is het moduleren van het DNA of RNA. Dit kan worden bekomen aan de het hand van oligonucleotiden. Oligonucleotiden zijn enkel- of dubbelstrengige kleine synthetische nucleïnezuurpolymeren (≈20-meer) met een gekende sequentie. Als deze sequentie complementair is aan een bepaald segment van DNA of RNA, ook wel antisense oligonucleotide genoemd, dan kan het daar vervolgens een duplex mee vormen en zo de genexpressie inhiberen. Op die manier beïnvloedt het de werking van het eiwit.

Zo’n oligonucleotideproces bestaat uit volgende stappen:

 1. Synthesis: Dit is de chemische synthese van relatief korte fragmenten van nucleïnezuren met een gedefinieerde chemische structuur (sequentie). Om het gewenste oligonucleotide te verkrijgen, worden de bouwstenen (amidites) sequentieel gekoppeld aan de groeiende oligonucleotideketen in de volgorde die vereist is voor de sequentie van het product. Deze synthese vindt plaats in een kolom gevuld met een drager.
 2. Cleavage & Deprotection: Na voltooiing van de sequentie wordt het product van de vaste fase (=drager) gesplitst, naar een oplossing gebracht, van bescherming ontdaan en verzameld.
 3. Purification: Deze ruwe oligonucleotide-oplossing wordt vervolgens gescheiden van onzuiverheden via chromatografie.
 4. Ultrafiltration / Diafiltration (UFDF): Hierbij wordt het oligonucleotiden ontdaan van zouten en worden ze verder opgeconcentreerd.
 5. Annealing: Bij deze optionele stap kan er gekozen worden om van een enkele streng oligonucleotide naar een dubbele streng te gaan aan de hand van annealing.
 6. Lyofilisatie: Tot slot wordt de overtollige hoeveelheid water via vriesdrogen verwijderd en bekomt men het finale product

Upgrade Oligonucleotides Center of Excellence

Om in staat te zijn zelf oligonucleotiden te produceren die geschikt zijn voor toxicologische batches of First In Human (FIH) klinische productie, besloot Janssen Pharmaceutica hun Oligonucleotides Center of Excellence te upgraden en te voorzien van cGMP equipment. Het doel van dit Center is het uitbreiden van interne capaciteiten en competenties om een tijdige en betrouwbare levering van klinische producten te verzekeren en het ontwikkelen van nieuwe processen.

Fit For Purpose

Aangezien de focus van dit proces enkel ligt bij FIH doeleinden, werd er besloten om voor een ‘afgeslankte’ kwalificatie aanpak te gaan, de Fit For Purpose (F4P) approach. De focus ligt hierbij vooral op het maximum leveragen van FAT / SAT / commissioning testen, geen strikte scheiding van de verschillende kwalificatiefases, minder reviews en goedkeuringen van QA,… Dit leidt tot een sneller doorlopen van de kwalificatie en aanzienlijk minder papierwerk en documenten.

Validatie diagram
Diagram

Bijdrage Advipro

Om dit grote project met ambitieuze tijdslijnen tot een goed einde te brengen werd o.a. de hulp ingeschakeld van Advipro. Hierbij heeft het A-team het compliance luik verzorgd en dit zowel voor het equipment, utilities & facilities als execution systems (CSV).

Lien - Equipment

Mijn rol binnen het project focuste zich in eerste instantie op het equipment luik van het project. Een hoop mobiele vaten, reactoren, skids,... moesten aangekocht, getest en gekwalificeerd worden.

Ik was verantwoordelijk voor:

 1. Het aanleveren van alle kwalificatiedocumenten (URS/IA, protocollen, rapporten, …) Deze werden opgesteld aan de hand van de eerder uitgelegde Fit For Purpose approach. De grootste uitdaging hierbij was het vastleggen wat wel/niet moest binnen het Fit For Purpose kader aangezien dit voor iedereen binnen het projectteam een nieuw gegeven was.
 2. Het opstellen van de overkoepelende Change Control en de verscheiden equipment specifieke Change Controls. Dit houdt ook in het coördineren en reviewen/verwerken van alle CC acties (meer dan 1000 acties).

Als “last woman standing” is het op dit moment mijn taak om het volledige compliance luik voor het Oligo project af te ronden, dus zowel equipment als utilities & facilities en execution systems.

Lien Kerremans

Rani - Utilities & Facilities:

Binnen het project ben ik gestart met de ondersteuning van Lien bij het schrijven van de kwalificatiedocumenten op basis van de Fit For Purpose Equipment Testing. Ik ging naar verschillende FATs in Nederland van de mobiele vaten, die ingezet worden bij de verschillende stappen van de oligonucleotide productie. Mijn taken hierbij waren: de documentatie nakijken en enkele functionele testen uitvoeren.

Na een korte periode van ondersteuning van het equipment luik was het nodig om mijn focus volledig te richten op het Utilities & Facilities luik binnen dit project, waarvoor wel een klassieke kwalificatie diende te gebeuren.

Ik was verantwoordelijk voor:

 1. Het opstellen van alle kwalificatiedocumenten (URS, IA, kwalificatie- en safetyprotocollen, kwalificatie- en safetyrapporten, …) en dit volgens de twee verschillende methoden van de twee verschillende verantwoordelijke afdelingen binnen Janssen Pharmaceutica.
 2. Het opstellen van de Utilities & Facilities specifieke Change Controls
 3. De opvolging en coördinatie van de aanlevering van evidentie van deze CC acties.

Ik heb mijn skills met betrekking tot coördinatie kunnen bijschaven binnen dit project omdat ik moest communiceren met verschillende aannemers, de verschillende afdelingen binnen J&J, … .

Rani Vanhoudt

Kristof - Execution Systems

Als compliance ingenieur was ik hoofdzakelijk bezig met het automatisatie luik van het project. Hier heb ik kennis gemaakt met alles rondom execution systems, PLC's, data integrity, enzovoort. Voor Oligo werd er specifiek gebruik gemaakt van PCS7, het proces controle systeem dat verantwoordelijk is voor onder andere monitoring, visualisatie en (in beperkte gevallen) directe controle van equipment. PCS7 was betrokken bij de change controls van vele systemen, wat het heel complex maakte.

Voor PCS7 was een volledige validatie noodzakelijk. Ik was betrokken vanaf het design review tot en met de functionele testen. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met documentatie, zoals o.a het opstellen van een URS, RA en IOQP. Ik heb zelf ook een aantal functionele testen met betrekking tot data integriteit mogen uitvoeren.

Kristof Van den Neucker

Sara - Project Manager

Tijdens het Oligoproject stapte ik als eerste persoon van Advipro in het project. Ik was mee betrokken bij het schrijven van het project kwalificatieplan en het aflijnen van de approach die gevolgd zou worden voor compliance binnen het project. Na de opstart van het team droeg ik stelselmatig mijn taken meer en meer over naar het team. Ik was in het project verantwoordelijk voor de overkoepelende planning van de compliance taken en het budget van het volledige Advipro A-team.

Vanuit de kant van Advipro stelden we ons steeds flexibel op om de resources te bieden die het project nodig had. Verder bewaakte ik de workload van het team en sprong bij waar nodig.

Sara Knaeps

En hoe heeft Janssen Pharmaceutica het ervaren om met een klasse A-Team samen te werken?

“Er was een echte team spirit tussen Advipro onderling en een snelle integratie in het project team. Het was een boeiend traject waarbij het team flexibel resources kon inzetten en zorgden voor een tijdige oplevering en aftercare van kwaliteitsvolle documentatie. Het project management zat helemaal goed bij dit gemotiveerde team!”

- Jurgen Verbraeken, Senior Principal Engineer