EM sampling
visual
Insights

Hoe verloopt EM sampling?

Jan-Hendrik Scheerlinck
  • Jan-Hendrik Scheerlinck
  • Project Engineer

Bij Advipro volg je als Junior Project Engineer een uitgebreid opleidingstraject. Je krijgt de kans om onder andere praktijkervaring op te doen in kwalificatie van cleanrooms. Deze praktijkervaring is complementair aan de theoretische basis die wordt voorzien. Jan-Hendrik, junior project engineer, neemt je mee doorheen zijn eerste ervaring met environmental monitoring (EM) sampling die hij heeft opgedaan tijdens zijn opleidingstraject.

Wat is environmental monitoring?

Environmental monitoring is een onderdeel van de kwalificatie van de cleanroom vooraleer hij in gebruik genomen kan worden. Op deze manier worden onzekerheden die een impact kunnen hebben op de productie maximaal uitgesloten en kan de kwaliteit van het product gegarandeerd worden.  

Wat voorafging

Tijdens mijn opleidingstraject vroeg mijn Business Manager (BM) of ik geïnteresseerd was om praktijkervaring op te doen in kwalificatie van cleanrooms. Uiteraard had ik hier zin in! Met veel plezier stond ik Joris en Hanne van MoVE  bij in een ‘at rest’ EM van een nieuwe cleanroom bij het Innovax project van MSD in De Bilt (Utrecht, Nederland).

Ter voorbereiding van de EM nam ik de nodige work instructions (WI’s) en standard operating procedures (SOP’s) door, en dienden deze documenten als vertrekpunt voor onze staalvoorbereidingen.

Het verloop van EM sampling

Om toegang tot de grade B te krijgen moesten we eerst een verplichte gowning training (omkleedprocedure) doorlopen. Hierna konden we beginnen aan de sampling in deze streng gecategoriseerde ruimtes. We gingen systematisch (van hoge naar lage grade) en secuur (zo weinig mogelijk aanraken of over de platen bewegen) te werk in de volgorde van prioriteit vastgelegd met de klant.

Cleanroom

We namen ter plaatse 3 verschillende soorten stalen:

-        Active air stalen

We lieten een airsampler grade afhankelijk een aantal liter lucht aanzuigen, over een met agar gevulde petriplaat, om de mogelijke verontreinigingen (zoals bacteriën en schimmels) te capteren. Hoe strenger de grade, hoe meer liter er dient aangezogen te worden.

-        Contact stalen

We namen de contactstalen door agar contactplaten tegen het te samplen oppervlak aan te duwen. Na het nemen van de contactafdruk maakten we dit oppervlak in een achtbeweging schoon met IPA, om geen agar achter te laten.

-        Passive air stalen (sedimentatie platen)

We legden platen op de grond, opengesteld aan de omgeving, voor minimum 2 uur en maximaal 4 uur, waarbij alle verontreinigingen gedurende die periode neerkomen op de agarplaat.

Daarna stuurden we al deze ingepakte microbiële platen naar het labo om te laten incuberen. Vervolgens worden CFU’s (Colony-forming units) geteld, gerapporteerd en zo nodig worden de kiemen geïdentificeerd.

Mijn ervaring

Tijdens het opleidingstraject van Advipro ben ik reeds getrained in cleanroomgedrag en omkleedprocedures. Advipro deelt haar expertise in cleanrooms via een praktische workshop over het gebruik van testing equipment, cleanroom gowning, goede cleanroom praktijken en nog zo veel meer.

Via dit EM project leerde ik hoe cleanroom gowning kan verschillen tussen bedrijven, en ontdekte ik hoe te werken in een cleanroom omgeving om verontreiniging tot een minimum te beperken, i.e. geen onnodige bewegingen en aanrakingen, regelmatig ontsmetten,… . Ook het nemen van de microbiële stalen gebeurde secuur volgens protocol om geen contaminatie te veroorzaken, ook dit was een leerrijke ervaring!

Kortom ben ik heel blij dat ik deze ervaring heb mogen meemaken. Mijn bewondering is zeer groot voor mensen die in grade B langdurige werkzaamheden dienen uit te voeren aangezien het erg warm kan worden in het pak met goggles. Daarnaast was het een leerrijke ervaring omtrent werken in cleanroom omgeving. Deze ervaring gaat me zeker nog van pas komen op toekomstige projecten!

EM sampling

Ontdek nog meer over onze expertise in Environmental monitoring!

Jan-Hendrik Scheerlinck
Jan-Hendrik Scheerlinck
Project Engineer